اتیولوژی اوریون

اتیولوژی اوریون (mumps Etiology)

اوریون نوعی ناخوشی است که مشخصه آن تورم خودمحدود شونده و همراه با تندرنس یک طرفه یا دو طرفه ی غدد پاروتید یا سایر غدد بزاقی است که دارای شروع حاد و علت واضح دیگری نداشته باشد.اوریون حداقل ۲ روز طول می کشد. در ادامه به بررسی عامل اتیولوژی اوریون می پردازیم.

اتیولوژی اوریون:

عامل اتیولوژی اوریون نوعی پارامیکسو ویروس با ژنوم mRNAی زنجیره منفی غیر قطعه ای است که از ۱۵۳۸۴ باز تشکیل یافته که این ژنوم حداقل ۸ پروتئین را رمزگذاری می کنند: نوکلئوپروتئین (N)، فسفوپروتئین (P)، پروتئین های V، پروتئین های ماتریکس (M)، پروتئین های اتصالی (F)، پروتئین های کوچک هیدروفوب (SH)، پروتئین های هماگلوتینین –نورآمینیداز (HN) و پروتئین های بزرگ (L). پروتئین های N،P و L به همراه هم فعالیت پلی مرازی را سبب می شوند که مسئول رونویسی و تکثیر ژنوم است.ژنوم ویروسی توسط پوشش دو لایه چربی مشتق از سلول میزبان، پوشیده شده است که این پوشش شامل پرونئین های M،F،SH و HN است. پروتئین M در سر هم بندی ویروس ( assembly) دخیل است، در حالی که نقش پروتئین های F و HN اتصال به سلول و داخل شدن است و این دو، اهداف اصلی آنتی بادی های خنثی کننده ویروس هستند. پروتئین های V و SH، پروتئین های فرعی هستند که آنتاگونیست پاسخ ضدویروسی میزبان هستند. پروتئین V در پاسخ اینترفرون و آن پروتئین SH با مسیر انتقال پیام آپوپتوتیک با واسطه TNF-α تداخل ایجاد می کنند.به علت بیش تنوعی (heypervariability) ژن SH، توالی نوکلئوتیدی آن در تعیین ژنوتیپ ویروس برای اهداف همه گیر شناسی مولکولی به کار می رود. بنابراین ۱۲ ژنوتیپ بر اساس توالی ژن SH برای ویروس اوریون اختصاص داده شده است، به صورت A-N (به استثناء E و M که به ترتیب با ژنوتیپ C و K ادغام شدند).

اتیولوژی اوریون

تعیین توالی نوکلئوتیدی موارد جدا شده ی بالینی نشان داده است که ژنوتیپ های D و B به طور غالب در نیم کره غربی؛ ژنوتیپ های F و C و I در منطقه آسیا – اقیانوس آرام؛ و ژنوتیپ های B و H و J و K در نیم کره جنوبی در حال گسترش اند. با وجود این که ژنوتیپ های ویروسی متعددی شناسایی شده اند و برخی از آنان به لحاظ آنتی ژنی از سایرین متفاوت اند،اما تنها یک سروتایپ وجود دارد و شواهدی مبنی بر این که،سویه در حال گردش خاصی، مسری تر و مهاجم تر (virulent) از بقیه شده، وجود ندارد.

اپیدمیولوژی

منابع:

۱- اصول طب داخلی هاریسون

Check Also

تهیه آسپیرین

زخم معده چیست؟

به جراحات دردناکی که در جدار داخلی معده یا قسمت اغازین روده کوچک که دیودنوم …

۲ comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE